Wpłaty na obóz

Proszę o dokonanie wpłat we wskazanych terminach. Brak wpłat na konto oznacza skreślenie z listy uczestników obozu.

Termin obozu 22 lipca – 5 sierpnia 2017 r. (w informatorze była błędna data zakończenia obozu)

Koszt całego obozu 850 zł.

 

Nocny Rajd DIGNITASU

12 – 14 maja odbędzie się III rajd nocny „Dignitas”. Będziemy na nim obchodzić okrągłą, 29 rocznicę powstania Viatora, oraz 19 rocznice powstania szczepu więc obecność jest obowiązkowa. Na rajd zapisujecie się u swoich drużynowych, kasę (20zł) wrzucacie do skrzynki w harcówce. Macie na to czas do 5 maja. Drużynowi odpowiedzialni są także za ustalenie sposobu wyżywienia na rajdzie swoich grup. 

WPŁATY NA OBÓZ

Terminy wpłat:

  1. Do 20 kwietnia 2017 r.  należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości min. 50 zł na konto Hufca ZHP w Kętrzynie  nr BGŻ –84 2030 0045 1110 0000 0232 9600  z dopiskiem Ustroń 2017 oraz imię i nazwisko wpłacającego” (jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż rodzice/opiekunowie proszę wpisać nazwisko i imię dziecka w przelewie). Wpłata tej kwoty jest rezerwacją miejsca na obozie oraz stanowi pierwszą zaliczkę na obóz.
  2. Pozostała kwota winna być wpłacona w poniższych ratach:
  • do 15 maja suma wszystkich wpłat powinna wynosić 250 zł,
  • do 15 czerwca suma wszystkich wpłat powinna wynosić 500 zł,
  • pozostała kwota najpóźniej do dnia 10 lipca  r. na wskazane powyżej konto.
  1. Osoby, które dokonają wpłaty na obóz, jednakże po namyśle zrezygnują z uczestnictwa mogą starać się o zwrot wpłaconych pieniędzy. Zwrot zostanie pomniejszony o zaliczkę bezzwrotną w kwocie 50 zł, a także w zależności od terminu rezygnacji, o kwotę poniesioną od jednej osoby na przygotowania obozowe. Informację o  wydatkach będą na bieżąco wpisywane w zakładce USTROŃ 2017. Osoby, które zrezygnują w trakcie obozu dostaną zwrot pieniędzy jedynie za niewykorzystane  wyżywienie.

W obu przypadkach należy skierować pismo do Komendanta Hufca wskazują w nim rezygnację z obozu, za kogo oraz podając numer konta.

OBÓZ USTROŃ

Powoli już zbliżamy się do limitu miejsc na obóz w Ustroniu zostało jeszcze tylko 1 miejsc wiec jeśli ktoś jeszcze się nie zdecydowany to ostatni moment na zapisywanie się na obóz. Oczywiście zapisywać na obóz będzie można się cały czas. Minimalna ilość osób to 50 która musimy osiągnąć.

Międzynarodowe wyjazdy letnie

Poniżej przedstawiam możliwości wyjazdów na międzynarodowe zloty w ciągu najbliższych dwóch lat oraz prawdopodobne terminy i koszty:

  1. 8-15 lipiec 2017, wiek od 11 do 14 lat, Międzynarodowy Zlot Skautów w Kanadzie koszt około 8000 zł termin zgłoszeń chętnych do 15 marca br.
  2. 25 lipiec do 2 sierpnia 2018, wiek od 14 do 18 lat, Międzynarodowy Zlat Skautów Europy Środkowej i Wschodniej, Węgry, koszt około 1200 zł. termin zgłoszeń chętnych wstępnie do 31 maja 2017 r.
  3. 5 -15 sierpień 2018 rok, wiek od 8 do 18 lat, Międzynarodowy Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku, Koszt do 1000 zł, termin zgłoszeń do 30 czerwca 2017 r.
  4. sierpień 2019, wiek od 14 do 18 lat, Międzynarodowy Zlot Skautów w USA, koszt około 13 000 zł, termin zgłoszeń chętnych do 30 kwietnia 2017 roku.

Osoby chętne proszę o zapisywanie się w zakładce HAL i HAZ 2017, tam zastanie uruchomiana w dniu dzisiejszym zakładka Międzynarodowe zloty. Tam należy wypełnić ankietę rejestracyjną.

Obóz w Ustroniu

Czas mija nieubłaganie, systematycznie przybliżając nas do wakacji. Mamy już luty – przypominam wszystkim, iż do końca lutego zbieram chętnych na obóz w Ustroniu. Po tym terminie osoby które się nie zapiszą będą miały problem z miejscami na wyjazd gdyż ilość miejsc będzie zależała od zapisów na stronie. Przypominam na obóz zapisujemy się w zakładce HAL HAZ 2017 – HAL USTROŃ 2017. W tej zakładce  przedstawiam także listę osób które się zakwalifikowały na obóz.

Spotkanie i wyjazd na biwak zimowy

Przypominam, iż w dniu 23 stycznia o godzinie. 11.00 w harcówce odbędzie się spotkanie wszystkich osób które jadą na biwak zimowy. Proszę przynieść wypełnione karty na biwak które są dostępne w harcówce.

Wyjazd na biwak w dniu 25.01.2017 r. o godzinie 11.00 z parkingu na ulicy Traugutta. Powrót w dniu 29 stycznia o godzinie 12.30 także na parkingu na ulicy Traugutta.

W zakładce HAL HAZ 2017 w zakładce HAZ 2017 jest wykaz rzeczy do zabrania na biwak zimowy.